JEI JONACH ELECTRONICS, INC.                                     

KENWOOD TWO-WAY RADIO AUTHORIZED DEALER AND SERVICE CENTER

Kenwood Portables

 

Home
Up
NX-200/300
TK-190
TK-290/390
TK-272G/372G
TK-480/481
TK-2140/3140
TK-2160/3160
TK-2170/3170
TK-2180/3180
TK-2200L/3200L
TK-3173
TK-5210/5310
TK-5400
TK-2302VK/3302UK
TK-2212L/3212L

NX-200/300  VHF/UHF NEXEDGE DIGITAL/FM                         

TK-190 LO-BAND                                                                            

TK-290/390 VHF/UHF                                                                   

TK-272G/372G    VHF/UHF COMPACT                         

TK-480/481    800/900Mhz                                                         

TK-2140/3140    VHF/UHF CONVENTIONAL/TRUNKING        

TK-2160/3160 VHF/UHF ULTRA COMPACT                               

TK-2170/3170    VHF/UHF COMPACT                                         

TK-2180/3180  VHF/UHF TRUNKING/CONVENTIONAL           

TK-2200L/3200L VHF/UHF COMPACT                                        

TK-3173  UHF COMPACT                                                               

TK-5210/5310  VHF/UHF DIGITAL P25/FM                              

TK-5400  800MHz DIGITAL P25/FM                                           

 
 
TK-2302VK/3302UK  VHF/UHF COMPACT                                 N/A
 
 

TK-2212L/3212L VHF/UHF COMPACT                                       

 

Copyright 2009 Jonach Electronics Inc.
Last modified: 08/31/09